Lekebergs Bioenergi - Prislista företag


Fjärrvärmepris 2020

Effektkunder i Fjugesta

Samtliga priser är angivna exkl. moms 

Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet.

Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö.





Fast årsavgift         3 600 kr/år

Effektavgift              390 kr/år x E*     

Energipris                556 kr/MWh

   

*E = den anslutna fastighetens effektbehov i kW = ansluten effekt

Lägsta anslutna effekt 16 kW


Industrikunder med sänkt energiskatt enligt särskilda villkor.




Förklaringar och villkor

Den fasta avgiften gäller per kalenderår och delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.


Abonnerad effekt är fastighetens maximala effektbehov. Abonnerad effekt framgår av värmeavtalet, men kan ha justerats efter konstaterat effektbehov.

Abonnerad effekt = Högsta medeleffekten under tre på varandra följande timmar.

Effektbehov kan endast uppmätas under normal drift med jämn framledningstemperatur och utan onormala tryckförändringar

.

Effektavgiften (kr/kW/ år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Avgiften gäller per kalenderår, delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.


Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen.


Flödesavgift utgår ej.


Värmetaxan har momssats 25% som tillkommer på ovanstående priser.

Värmetaxan gäller under helt kalenderår.


Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:




Erik Johansson             tel. 076 - 8830900              e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider           tel. 070 - 3401049              e-post: claes.schneider@telia.com