Kostnadsjämförelse 2021


Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16200 kr

5625 kr

10575 kr

20 000 kWh

19725 kr

5625 kr

14100 kr

30 000 kWh

26775 kr

5625 kr

21150 kr

40 000 kWh

33825 kr

5625 kr

28200 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  76 013 kr

  19 613 kr

  56 400 kr

193 MWh

177 128 kr

  41 063 kr

136 065 kr

500 MWh

450 600 kr

  98 100 kr

352 500 kr

1000 MWh

896 700 kr

191 700 kr

705 000 kr