Kostnadsjämförelse 2020


Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16050 kr

5625 kr

10425 kr

20 000 kWh

19525 kr

5625 kr

13900 kr

30 000 kWh

26475 kr

5625 kr

20850 kr

40 000 kWh

33425 kr

5625 kr

27800 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  75 213 kr

  19 613 kr

  55 600 kr

193 MWh

175 198 kr

  41 063 kr

134 135 kr

500 MWh

445 600 kr

  98 100 kr

347 500 kr

1000 MWh

886 700 kr

191 700 kr

695 000 kr