Vi är en del av klimatklivet.

Med stöd från Naturvårdsverket satsar vi på att bli fossilfria genom att uppföra en ny fliseldad panncentral som ersätter tidigare oljebehov.

Ny panncentral beräknas vara driftklar i december 2021. Lekebergs Bioenergi


Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i Fjugesta tätort.


Vid frågor angående nya abonnenter, värmeavtal och ägarbyten på fastigheter med värmeavtal, kontakta Claes Schneider.


Vid problem med värmereglering och värmeleveranser kontakta Erik eller Claes.

Felanmälan kan också göras till telefonsvarare på 0585-123 35.


Frågor på värmefakturan ställs till Erik Johansson.


Vi köper träbränsle lokalt för flisning.

Har ni ris eller rundvirke att sälja till bränsle,

kontakta Erik Johansson.

Kontaktuppgifter


Energivägen 6

716 30 Fjugesta

info@lekebergsbioenergi.com


Ordförande Amalia Thorstensson

070-637 77 68 

amalia_th@hotmail.com


VD Claes Schneider

070-340 10 49

claes.schneider@telia.com


Driftsansvarig Erik Johansson

076-883 09 00

erik@lekebergsbioenergi.com