Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse


Kostnadsjämförelse 2023


Småhus/villor (inkl. moms).

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

17 400 kr

6000 kr

11 400 kr

20 000 kWh

21 200 kr

6000 kr

15 200 kr

30 000 kWh

28 800 kr

6000 kr

22 800 kr

40 000 kWh

36 400 kr

6000 kr

30 400 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  82 075 kr

  21 275 kr

  60 800 kr

193 MWh

191 055 kr

  44 375 kr

146 680 kr

500 MWh

485 800 kr

 105 800 kr

380 000 kr

1000 MWh

966 600 kr

 206 600 kr

760 000 kr

Kostnadsjämförelse 2022


Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 594 kr

5813 kr

10 782 kr

20 000 kWh

20 188 kr

5813 kr

14 375 kr

30 000 kWh

27 375 kr

5813 kr

21 563 kr

40 000 kWh

34 563 kr

5813 kr

28 750 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  77 750 kr

  20 250 kr

  57 500 kr

193 MWh

180 969 kr

  42 250 kr

138 719 kr

500 MWh

460 125 kr

  100 750 kr

359 375 kr

1000 MWh

915 500 kr

196 750 kr

718 750 kr