Lekebergs Bioenergi

 

Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i Fjugesta tätort.

 

Vid frågor angående nya abonnenter, värmeavtal och ägarbyten på fastigheter med värmeavtal, kontakta Gunnar Carlsson.

 

Vid problem med värmereglering och värmeleveranser kontakta Gunnar eller Claes.

Felanmälan kan också göras till telefonsvarare på 0585-123 35.

 

Frågor på värmefakturan ställs till Claes Schneider.

 

Vi köper träbränsle lokalt för flisning.

Har ni ris eller rundvirke att sälja till bränsle,

kontakta Claes Schneider.

 

Nyanställning i värmerörelsen!

 

Vi välkomnar Erik Johansson till en ny heltidstjänst i bolaget.

Erik kommer att finnas på plats i panncentralen mellan 7 och 16 vardagar.

 

Erik kommer att i förtsta hand ha ansvar för driften i panncentralen men kommer även att jobba med nätet, undercentraler och kundkontakter.

 

Invägning, inmätning av bränsleleveranser och på sikt även jobba mer med att köpa in lokalt bränsle.

 

Ni hittar Eriks kontaktuppgifter här bredvid och han finns då även på plats i panncentralen om dagarna om han inte har ärenden ute i samhället!

 

 

Kontaktuppgifter

 

Energivägen 6

716 30 Fjugesta

info@lekebergsbioenergi.com

 

Ordförande Gunnar Carlsson

070-670 14 54 

harvesta@telia.com

 

VD Claes Schneider

070-340 10 49

claes.schneider@telia.com

 

Driftsansvarig Erik Johansson

076-883 09 00

erik@lekebergsbioenergi.com