Kostnadsjämförelse 2019


Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16050 kr

5625 kr

10425 kr

20 000 kWh

19525 kr

5625 kr

13900 kr

30 000 kWh

26475 kr

5625 kr

20850 kr

40 000 kWh

33425 kr

5625 kr

27800 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  74 438 kr

  18 838 kr

  55 600 kr

193 MWh

173 323 kr

  39 188 kr

134 135 kr

500 MWh

440 800 kr

  93 300 kr

347 500 kr

1000 MWh

877 100 kr

182 100 kr

695 000 kr