Lekebergs Bioenergi - Prislista Villor

 

Fjärrvärmepris år 2018

För villor i Fjugesta

 

Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet. Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö. Fjärrvärmepriset ändras högst en gång per år och ändring sker per 1 januari. Taxan fastställs av leverantörens bolagsstyrelse.

 

 

Villor där villaägaren äger sin undercentral

Gäller flertalet av villorna i Fjugesta och alla villor anslutna från 2005

 

Fast årsavgift                 Inkl. moms 5 625 kr/år                              

Energipris                        Inkl. moms 675 kr/MWh (=67,5 öre/kWh)                       

 

 

 

Villor där Lekebergs Bioenergi AB äger undercentralen

Gäller ett fåtal villor anslutna före 2005

 

Fast årsavgift                 Inkl. moms 7 875 kr/år

Energipris                        Inkl. moms 675 kr/MWh  (=67,5 öre/kWh)   

 

                    

 

Förklaringar och villkor

Villataxan gäller alla som har skrivit avtal för villor med värmeverket. Normalt är det en eller tvåfamiljshus.

 

Den fasta kostnaden fördelas över årets månader.

Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen.

Värmetaxan har momssats 25% som ingår i ovanstående priser.

Värmetaxan gäller under helt kalenderår.

RÄKNEEXEMPEL VILLA inkl. moms

Här visas årskostnaden för en villa med egen undercentral, med årsförbrukningen 20 MWh.

20 x 675 kr + 5 625 kr = 19 125 kr

ANSLUTNINGSAVGIFTER vid nyanslutning

Villa

 

Ordinarie anslutningsavgift inklusive undercentral.

 

Pris: 57 600 kr (72 000kr inkl.moms). Vid nybyggnad av stamkulvert gäller ordinarie anslutningsavgift

endast där mycket god värmetäthet (stor ansluten effekt per meter stamkulvert) finns.

Ordinarie anslutningsavgift gäller även efteranslutning av villor efter befintlig kulvert.

Möjlighet att få ROT avdrag med omkring 10 200 kr.

Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:

Erik Johansson           tel. 076 - 8830900              e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider           tel. 070 - 3401049              e-post: claes.schneider@telia.com

Gunnar Carlsson           tel. 070 - 6701454              e-post: harvesta@telia.com