Lekebergs Bioenergi - Prislista företag

 

Fjärrvärmepris 2018

Effektkunder i Fjugesta

Samtliga priser är angivna exkl. moms

Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet.

Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö.

 

Förändring från 2017 är att energipriset höjts från 528 till 540 kr/MWh.

 

 

Fast årsavgift 3 600 kr/år

Effektavgift 370 kr/år x E*

Energipris 540 kr/MWh

   

*E = den anslutna fastighetens effektbehov i kW = ansluten effekt

Lägsta anslutna effekt 16 kW

 

Industrikunder med sänkt energiskatt enligt särskilda villkor.

 

 

 

Förklaringar och villkor

Den fasta avgiften gäller per kalenderår och delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

 

Abonnerad effekt är fastighetens maximala effektbehov. Abonnerad effekt framgår av värmeavtalet, men kan ha justerats efter konstaterat effektbehov.

Abonnerad effekt = Högsta medeleffekten under tre på varandra följande timmar.

Effektbehov kan endast uppmätas under normal drift med jämn framledningstemperatur och utan onormala tryckförändringar

.

Effektavgiften (kr/kW/ år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Avgiften gäller per kalenderår, delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

 

Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen.

 

Flödesavgift utgår ej.

 

Värmetaxan har momssats 25% som tillkommer på ovanstående priser.

Värmetaxan gäller under helt kalenderår.

 

Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:

 

 

 

Erik Johansson tel. 076 - 8830900 e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider           tel. 070 - 3401049              e-post: claes.schneider@telia.com

Gunnar Carlsson           tel. 070 - 6701454              e-post: harvesta@telia.com