Lekebergs Bioenergi - Prislista företag

 

Fjärrvärmepris 2016

Effektkunder i Fjugesta

Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet.

Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö.

 

Samtliga priser är angivna exkl. moms

 

                                                    Fast avgift        Ansluten effekt    Effektavgift

FASTA AVGIFTER               kr per år                          Kw      

Företag som betalat anslutningsavgift       2 880           minst 16           360 x E

Företag som ej betalat anslutningsavgift    2 880           minst 16           486 x E

 

E = den anslutna byggnadens maximala värmebehov i kW = ansluten effekt

 

 

ENERGIPRIS                    Kr/MWh            = öre/kWh

                                                         528                    52,8

 

Industrikunder med sänkt energiskatt enligt särskilda villkor.

 

 

Förklaringar och villkor

Den fasta avgiften gäller per kalenderår och delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

 

Abonnerad effekt är fastighetens maximala effektbehov. Abonnerad effekt framgår av värmeavtalet, men kan ha justerats efter konstaterat effektbehov.

Abonnerad effekt = Högsta medeleffekten under tre på varandra följande timmar.

Effektbehov kan endast uppmätas under normal drift med jämn framledningstemperatur och utan onormala tryckförändringar

.

Effektavgiften (kr/kW/ år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Avgiften gäller per kalenderår, delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

 

Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen.

 

Flödesavgift utgår ej.

 

Värmetaxan har momssats 25% som tillkommer på ovanstående priser.

Värmetaxan gäller under helt kalenderår.

 

Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:

 

Erik Johansson tel. 076 - 8830900 e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider           tel. 070 - 3401049              e-post: claes.schneider@telia.com

Gunnar Carlsson           tel. 070 - 6701454              e-post: harvesta@telia.com