Lekebergs Bioenergi - Prislista företag

 

Fjärrvärmepris 2019

Effektkunder i Fjugesta

Samtliga priser är angivna exkl. moms

Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet.

Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö.

 

 

Fast årsavgift 3 600 kr/år

Effektavgift 370 kr/år x E*

Energipris 556 kr/MWh

   

*E = den anslutna fastighetens effektbehov i kW = ansluten effekt

Lägsta anslutna effekt 16 kW

 

Industrikunder med sänkt energiskatt enligt särskilda villkor.

 

 

 

Förklaringar och villkor

Den fasta avgiften gäller per kalenderår och delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

 

Abonnerad effekt är fastighetens maximala effektbehov. Abonnerad effekt framgår av värmeavtalet, men kan ha justerats efter konstaterat effektbehov.

Abonnerad effekt = Högsta medeleffekten under tre på varandra följande timmar.

Effektbehov kan endast uppmätas under normal drift med jämn framledningstemperatur och utan onormala tryckförändringar

.

Effektavgiften (kr/kW/ år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Avgiften gäller per kalenderår, delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

 

Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen.

 

Flödesavgift utgår ej.

 

Värmetaxan har momssats 25% som tillkommer på ovanstående priser.

Värmetaxan gäller under helt kalenderår.

 

Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:

 

 

 

Erik Johansson tel. 076 - 8830900 e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider           tel. 070 - 3401049              e-post: claes.schneider@telia.com