Kostnadsjämförelse

 

Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

15525 kr

5625 kr

9900 kr

20 000 kWh

18825 kr

5625 kr

13200 kr

30 000 kWh

25425 kr

5625 kr

19800 kr

40 000 kWh

31825 kr

5625 kr

26200 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

71 638 kr

18 838 kr

52 800 kr

193 MWh

166 568 kr

39 188 kr

127 380 kr

500 MWh

423 300 kr

93 300 kr

330 000 kr

1000 MWh

842 100 kr

182 100 kr

660 000 kr