Kostnadsjämförelse

 

Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

15750 kr

5625 kr

10125 kr

20 000 kWh

19125 kr

5625 kr

13500 kr

30 000 kWh

25875 kr

5625 kr

20250 kr

40 000 kWh

32625 kr

5625 kr

27000 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

72 838 kr

18 838 kr

54 000 kr

193 MWh

169 463 kr

39 188 kr

130 275 kr

500 MWh

430 800 kr

93 300 kr

337 500 kr

1000 MWh

857 100 kr

182 100 kr

675 000 kr