Lekebergs Bioenergi - Fakta om LBAB

 

LBAB ägs och drivs av 12 st lantbrukarfamiljer i Lekebergs kommun.

Verksamheten startades 1997.

Vi har Erik Johansson heltidsanställd i företaget och flera som jobbar deltid.

Det finns en jourgrupp som turas om att ha jouren utanför ordinarie arbetstid.

Jourgruppen består av Erik Johansson, Ove Karlsson, Nils Fintling och Patrik Mellqvist.

I ledningen finns Claes Schneider som VD samt Gunnar Carlsson som ordförande.

Fakta om

värmerörelsen

Bolagsform Aktiebolag

Driftstart År 1997

Panncentral

 

Fastbränsle Flis, fukthalt 30 – 55%

Reserv och spetslast Eldningsolja 1

Ersätter 17-1800 m3 olja/år

Förbrukning Ca 20 000 m3 flis

Oljeförbrukning 3-5% vid driftsstörningar och extrem kyla

 

Utrustning Fastbränslepanna Järnforsen 1800 kW med rörlig trapprost (år 1997)

Fastbränslepanna Fröling Lamdamat 1000 kW (år 2007)

Rökgaskondensering till fastbränslepannorna (år 2004)

Oljepanna 3 500 kW (år 2006)

Oljepanna 2 300 W (år 1997)

Rökgasrening Multicyklon + rökgaskondensering max 150 mg/Nm3 rökgas

 

Producerar Cirka 16 000 MWh/år

Kulvertnät Total längd ca 12,8 km med dubbla rör. Därav stålkulvert ca 8,8 km

och stål eller kopparflex ca 4 km.

Totalt 193 st anslutningar med 240 uppvärmda byggnader

 

Undercentraler Bolaget äger de flesta undercentraler till större fastigheter

samt till omkring 20% av villorna.

 

Abonnenter Skolor, dagis, äldreboende, servicehus, vårdcentral, kommunhus,

butiker, industri, reningsverk, utomhusbad.

Ca 50 st hyreshus och 134 st villor.

 

Ägarförhållande Lekebergs Bioenergi AB äger panncentral på ägd tomt liksom kulvertnät

och många undercentraler.

Vi har reservpannor och reservpumpar för säker leverans.